pool.ntp.org


Hur använder jag pool.ntp.org?

Om du helt enkelt vill synkronisera din dators tid med nätverket, så är konfigurerings-filen (för programmet ntpd från ntp.org distribution, för alla understödda typer av datorsystem - Linux, *BSD, Windows och även med några mer exotiska system) riktigt enkel:

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server 3.pool.ntp.org

Namnen 0, 1, 2 och 3.pool.ntp.org pekar på några slumpvis valda servrar och ändras varje timme. Se till att din dators klocka går hyfsat rätt (inom några minuter från 'korrekt' tid). Du skulle kunna använda ntpdate pool.ntp.org, eller helt enkelt använda kommandot date för att ställa klockan efter ditt armbandsur. Starta sedan ntpd, och efter ett tag (Det kan ta så mycket som en halv timme!), kommer kommandot ntpq -pn att svara något i stil med:

$ ntpq -pn
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+81.6.42.224   193.5.216.14   2 u  68 1024 377 158.995  51.220 50.287
*217.162.232.173 130.149.17.8   2 u 191 1024 176  79.245  3.589 27.454
-129.132.57.95  131.188.3.222  3 u 766 1024 377  22.302  -2.928  0.508

Du kommer att se andra IP-adresser, eftersom din dator tilldelas några slumpvis utvalda tidsservrar. Det centrala är att en av raderna inleds med en asterisk (*), vilket innebär att din dator får sin tid via internet och du inte behöver bry dig i fortsättningen!

Eftersom pool.ntp.org kommer att ge dig slumpvis valda servrar från hela världen, blir kvaliteten inte idealisk. Du får ett bättre resultat om du använder din närmaste kontinentala zon (T. ex. europe, north-america, oceania eller asia.pool.ntp.org), eller ännu hellre ditt eget lands zon (exempelvis se.pool.ntp.org för Sverige). I alla dessa zoner, kan du använda prefixen 0, 1 eller 2, t.ex. 0.se.pool.ntp.org. Observera dock att det kanske inte finns någon zon för ditt eget land, eller så kanske det bara finns en eller ett par tidsservrar. Om du vet några tidsservrar som ligger riktigt nära dig (mätt i nätverksavstånd med traceroute eller ping), så får du troligen exaktare tid den vägen.

Om du har en någorlunda ny version av Windows, så kan du använda systemets inbyggda klient för ntp. När du är inloggad som administratör, skriver du

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org"

i ett kommandofönster. Det fungerarar på Windows 2003 och nyare. På äldre version av Windows kan du prova

net time /setsntp:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org"
Samma resultat kan erhållas om du, som administratör, högerklickar på klockan i aktivitetsfältet och väljer 'Ändra datum/tid' och sedan anger servernamnet under fliken för 'Internettid'.

Meinberg har porterat ntp daemon till windows.

Om din Windows-dator ingår i en domän, är det möjligt att du inte har möjlighet att själv ställa din dators klocka. För mer information om att ställa klockan i Windows, läs How Windows Time Service Works.

Anmärkningar

Om du har en fast IP-adress och hyfsad anslutningshastighet (Behöver inte vara jättehög, men skall vara stabil och inte alltför belastad), är du välkommen att ansluta din server till vår serverpool. Det drar bara några kilobytes trafik per sekund, men bidrar till projektets överlevnad. Var vänlig läs inträdes-sidan för ytterligare information.

Om din internet-leverantör har en tidsserver, eller om du känner till en bra tidsserver i din närhet, då skall du använda den, i stället för vår lista - det ger troligen en mer exakt tid, samtidigt som det förbrukar mindre nätverksresurser. Om du bara känner till en tidsserver i din närhet, så kan du givetvis använda den i kombination med ett par servrar från t.ex. pool.ntp.org.

Någon enstaka gång kan det hända att du tilldelas samma server två gånger. Vanligtvis går problemet att lösa genom att starta om ntp-servern. Om du använder en lands-zon, så kan det bero på att projektet bara innehåller en enda server från landet i fråga. I så fall är det bättre att använda den närmaste kontinentala zonen i stället. Du kan undersöka zonerna för att se antalet servrar i varje zon.

Var hövlig. Många servrar tillhandahålls av frivilliga krafter. Det är nästan alltid frågan om fil- epost- eller webservrar, som dessutom köra ntp. Så nöj dig med tre tidsservrar i din konfiguration och undvik fula knep, såsom burst eller minpoll. Det enda du kan åstadkomma den vägen är projektet förr eller senare dör.

Se till att din dator har rätt tidszon inställd. Själva programmet ntpd bryr sig inte om tidszoner, utan arbretar med UTC internt.

Om du synkroniserar ditt nätverk mot pool.ntp.org, konfigurera då en av dina egna datorer som tidsserver för resten av ditt eget nätverk. (du får läsa på en del, men det är inte så svårt. Och så finns ju alltid nyhetsgruppen comp.protocols.time.ntp newsgroup att tillgå. På engelska.)

Slutligen vill jag härmed tacka alla som bidrar med sin egen tid och med sina tidsservrar till detta nätverk.