pool.ntp.org


Kako da koristim pool.ntp.org?

Ako želite samo da sinhronizujete vreme na svojim računarima preko mreže, konfiguracioni fajl (za ntpd program sa ntp.org distribucije, za sve podržane operativne sisteme - Linux, *BSD, Windows i još poneki egzotični sistem) je vrlo jednostavan:

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server 3.pool.ntp.org

0,1,2 i 3.pool.ntp.org imena usmeravaju na nasumični skup servera koji se menjaju na svakih sat vremena. Proverite da li su časovnici na vašim racunarima podešeni na nešto razumno (u okviru par minuta od 'tačnog' vremena) - trebali bi da koristite ntpdate pool.ntp.org, ili da koristite date naredbu i podesite prema vašem ručnom satu. Startujte ntpd, i posle nekog vremena (to bi trebalo da potraje oko pola sata!) ntpq -pn bi trebao da pokazuje nečto ovako:

$ ntpq -pn
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+81.6.42.224   193.5.216.14   2 u  68 1024 377 158.995  51.220 50.287
*217.162.232.173 130.149.17.8   2 u 191 1024 176  79.245  3.589 27.454
-129.132.57.95  131.188.3.222  3 u 766 1024 377  22.302  -2.928  0.508

IP adrese će biti drugačije, zato što će Vam biti dodeljeni nasumični vremenski serveri. Esencijalna stvar je da će jedna od linija počinjati sa zvezdicom (*), to znači da Vaš računar dobija vreme sa interneta - nećete više morati da brinete o tome!

Gledajući u pool.ntp.org (ili 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, itd) će povremeno vratiti IP adresu servera u okviru Vaše zemlje ili u okruženju. Za većinu korisnika ovo bi trebalo da daje najbolje rezultate.

Možete takođe koristiti kontinentalne zone (Na primer europa, severna amerika, okeanija ili azija.pool.ntp.org) i državnu zonu (kao ch.pool.ntp.org za Švajcarsku) - za sve ove zone, možete koristiti 0,1 ili 2 prefikse, kao 0.ch.pool.ntp.org. Napomena, svakako da ta državna zona nemora da postoji za Vašu zemlju, ili može da sadrži samo jedan ili dva vremenska servera.

Ako koristite skoriju verziju Windows-a , možete koristiti ntp klijent koji je ugrađen u operativni sistem. Kao Administrator kucajte

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org"

na komandnoj liniji. To će raditi na Windows-u 2003 i novijim. ako koristite stariju verziju, možete probati

net time /setsntp:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org"

Takođe isto možete postići, kao administrator, desni klik na sat u taskbar-u obeležite 'Adjust Date/Time' i upišite ime servera u 'Internet Time' polju.

Meinberg je napravio port od ntp servisa za windows.

Ako je Vaš Windows sistem deo domena, postoji mogućnost da ažuriranje vremena na raćunaru nećete moći da obavite nezavisno. Za više informacija o podašavanju vremena na windowsu, pogledajte Kako Windows servis za vreme funkcioniše.

Dodatne napomene

Ako imate statičku adresu i pristojnu internet vezu (propusni opesg nije toliko važan, ali je bitno da je stabilan i ne mnogo opterećen), molimo Vas da uzmete u obzir i donirate Vaš server u pool. Saobraćaj Vas neće koštati nešto Više od par stotina bajtova po sekundi, ali ćete pomoći da projekat opstane. Molimo pročitajte pristupnicu za više informacija.

Ako Vaš internet provajder ima vremenski server, ili ako imate podtake o dobrom vremenskom serveru blizu Vas, onda bi trebali da koristite taj server - verovatno ćete dobijati bolje vreme i koristićete manje mrežnih resursa. Ako znate za samo jedan vremenski server blizu Vas, možete naravno koristiti taj i još dva iz pool.ntp.org ili slično.

U retkim slučajevima se može dogoditi da ćete dodeliti isti vremenski server dva puta - jednostavno restartovanje ntp servera uglavnom rešava problem. Ako koristite državno vreme, uzmite u obzir da može biti samo jedan server uključen u projekat - bolje koristite kontinentalnu zonu u tom slučaju. Možete pretražiti zone da vidite koliko je servera rasporedjeno u svaku zonu.

Budite kolegijalni. Veliki broj servera je omogućen od strane volontera, i skoro većina vremenskih servera su file, mail ili webserver-i koji istovremeno pokreću ntp. Zato nemojte koristiti više od četiri vremenska servera u svojoj konfiguraciji i nemojte praviti trikove sa burst ili minpoll - sve što ćete dobiti je dodatni saobraćaj na serverima naših volontera.

Vodite računa o tome da konfiguracija vremenske zone na Vašem računaru tačna. ntpd ne zna ništa o vremenskim zonama, on interno koristi samo UTC.

Ako sinhronizujete mrežu prema pool.ntpd.org, molimo Vas da podesite jedan od vaših računara kao vremenski server i sve računare sinhronizujete prema njemu (imaćete da obavite dosta čitanja, elem nije toliko teško. Takođe postoji comp.protocols.time.ntp grupa za novosti.)

Takodje bi voleo da se zahvalim svima koji posvećuju svoje vreme i servere ovoj mreži .