pool.ntp.org


NTP Pool Forums

Discourse forum

forum_description community.ntppool.org

News site

news_description
NTP Pool News | Atom feed | arkiv

Development

Mer tekniskt inriktade (och förhoppningsvis alltid pragmatiska) diskussioner kring den löpande utvecklingen av koden för ntp pool och GeoDNS sker på listan timekeepers-dev.
Discourse development forum