pool.ntp.org


Hur går jag med i pool.ntp.org?

Till att börja med: Tack för att du frågar. Utnyttandet av poolen har ökat kraftigt och enda sättet vi kan säkerställa att uppgiften att driva en tidsserver inte blir alltför betungande, är att få fler deltagande servrar.

Din dator måste ha en statisk IP address och stå i ständig kontakt med internet. Det är mycket viktigt att din IP-adress aldrig ändras, eller att det sker extremt sällan (högst någon gång per år). Det krävs inga stora hastigheter. Varje klient skickar bara ett par UDP-paket med några minuters mellanrum, upp till var tjugonde minut.

För närvarande får varje server mellan 5 och 15 paket per sekund, med toppar ett par gånger om dagen på 60-120 paket per sekund. Det motsvarar i grova drag 10-15Kbit/s med toppar på 50-120Kbit/s. Projektet värvar ständigt nya tidsservrar så belastningen för varje enskild server bör inte komma att ändras alltför mycket. I realiteten, behöver du nog ha en anslutning på minst 384-512Kbit/s (både upp- och nedströms).

Här är några servrar med grafer för trafik och belastning:

Servrar som går med skall inte använda pool.ntp.org för sin egen synkronisering, utan vara konfigurerade med några bra servrar manuellt (dessa servrar kan hämtas från poolen, vitsen är att de skall vara statiskt angivna, i stället för att väljas slumpvis varje gång servern startar om. Detta hjälper till att upprätthålla en godtagbar standard.) Observera att det inte är nödvändigt att din server hämtar sin tid från en tidsserver i stratum 1 eller 2. Eftersom detta projekt framför allt handlar om lastdelning, är även servrar i stratum 3 eller rentav stratum 4 användbara.

Vi har en sida med rekommenderade inställningar för servrar som ingår i poolen.

Slutligen vill jag betona att deltagande i denna pool är ett långsiktigt åtagande. Vid behov kan vi plocka bort en server ur poolen när som helst, men på grund av ntp-klienternas beteende så tar det sedan veckor, månader eller till och med FLERA ÅR innan inkommande trafik helt försvinner.

Om allt detta är OK för dig, logga då in på sidan för hantering av servrar och begär att din server läggs in. Om du har några problem med systemet, skicka då e-post till mig på ask@develooper.com.

Dessutom ber jag dig att även prenumera på vår blog feed och kanske också poolens distributionslista (Dessa resurser är på engelska.).

Det vore trevligt (men är inte nödvändigt) om du kan vidarebefordra web-förfrågningar på port 80 på din server, till projektets officiella hemsida på https://www.ntppool.org. Om du kör Apache, kan du ordna det så här:

  <VirtualHost *:80>
    ServerName pool.ntp.org
    ServerAlias *.pool.ntp.org *.ntppool.org
    Redirect permanent / https://www.ntppool.org/
  </VirtualHost>

Men, som sagt, det är bara om redan har en web-server. Den officiella webbsidan för projektet anges alltid med 'www' i början, men ibland är människor bekväma och skriver bara in pool.ntp.org i adressfältet, och blir sedan förvånade, när de får en slumpmässigt vald webbsida tillbaka.

När servern lagts till i poolen, så övervakas dess tillgänglighet och tidsnoggrannhet. Du kan se din servers resultat i webb-gränssnittet eller på administrationssidan.