pool.ntp.org


Åter till startsidan

2606:4700:f1::1 / time.cloudflare.com

Zoner: @ ae am ao ar asia au az be bg bh br ca ch cl cn co cr cw cy cz de dj dk ec ee eg es europe fi fr gr gt hk hr ht hu id ie il in iq is it jp ke kh kw lb lk lu lv ma md mg mn mo mu mv mx my mz nc ng nl no north-america np nz oceania om pa pe ph pk pl py qa ro rs rw sa se sg sn south-america th tr tw tz ua uk us vn za

Nuvarande poäng: 20.0 (endast servrar med en poäng på minst 10 används i poolen)

History

Green/orange/red small dots are offsets (in milliseconds, using the left axis).
Blue/red "double size" dots are points/scores (using the right axis).
The y-axes (both) aren't linear to highlight what is usually the most interesting area of the data.

# 46613, Logg i CSV-format Vad betyder graferna?

Poängkurvan

Ett par gånger i timmen hämtar pool-systemet tiden från din server och jämför med lokal tid. Poängavdrag görs när en server inte är tillgänglig eller när den går mer än 100ms fel (grovt mätt gentemot driftsystemets klocka). För större tidsavvikelse blir poängavdraget större.

När poängen minskar, anger bakgrundsfärgen i övre delen hur omfattande "driftstoppet" är. Färgen varierar från blått (minimal avvikelse) via gult och orange till rött (servern ligger flera sekunder fel eller svarar inte). Beroende på hur diagrammet förändras över tiden kan du inte direkt utifrån färgkoderna tolka vad som har hänt. Det är mer tänkt som ett verktyg för att visa trender. För detaljerad information om vad uppföljningssystemet funnit, kan du klicka på länken för CSV.

Avvikelsegrafen

Uppföljningssystemet fungerar ungefär som en SNTP (RFC 2030) klient, så det har större risk att drabbas av fördröjningar mellan servern och uppföljningssystemet än vad en vanlig ntpd klient har. Därför: Ta inte så hårt på enstaka stora avvikelser, och se inte siffrorna om avvikelser som några exakta mätvärden.

upp ett steg

Status | Community