pool.ntp.org


Kako da se pridružim pool.ntp.org?

Prvo : Hvala Vam na interesovanju. Korišćenje pool-a je enormno poraslo i jedini način na koji bi mogli da ga olakšamo da svako može da pokrene pool server, je da povećamo broj servera koji učestvuju.

Vaš računar mora imati statičku IP adresu i stalnu internet konekciju. Vrlo je važno da se vaša IP adresa ne menja ili da se menja vrlo retko (recimo jednom godišnje ili ređe). Potreban protok je vrlo nizak. Svaki klijent će će poslati par UDP paketa na svakih par, do svakih dvadeset minuta.

Trenutno većina servera dobija od 5-15 NTP paketa po sekundi sa šiljcima u povremenim periodima dana sa 60-120 paketa po sekundi. To je približno ekvivalentno sa 10-15kbit/sec sa šiljcima od 50-120kbit/sec. Ovaj projekat polako pridobija sve više vremenskih servera, tako da se opterećenje neće dramatično povečati za svaki server. Prostorečeno, biće Vam potrebno najmanje 384-512Kbit protoka (u oba smera).

Evo i par servera sa protok/opterećenje graficima:

Serveri koji se pridružuju ne bi trebali da imaju pool.ntp.org kao njihove nadredjene servere, ali bi trebali da imaju konfigurisane dobre servere ručno (ti serveri mogu biti izabrani iz pool-a. Poenta je da su izabrani statistički umesto da budu dodeljeni nasumično posle svakog restarta servera. To će omogućiti pristojan kvalitet servisa.) Obratite pažnju da nije potrebno da Vaš server bude stratum 1 ili 2 server - jer je ovaj projekat oko balansiranja opterećenja. Ne postoji razlog zašto stratum 3 ili stratum 4 server ne bi mogao da se pridruži.

Imamo stranicu sa preporukama oko izbora konfiguracije servera koji se pridružuju pool-u.

Na kraju, moram da izrazim da je pridruživanje pool-u dugoročna obaveza. Mi smo voljni i da Vas izvedemo iz pool-a ako dodje do promena okolnosti , ali zbog načina na koji ntp klijenti funkcionišu biće potrebne nedelje, meseci pa čak i godine dok saobraćaj totalno ne prestane.

Ako Vam ovo sve odgovara, prijavite se na server menadžment stranicu i zatražite da Vam server bude dodat. Ako imate bilo kakve nevolje sa sistemom, pošaljite mi email na ask@develooper.com.

Zamolio bih Vas da se takodje pretplatite na weblog feed i možda na pool mailing listu.

Bilo bi lepo (ali ne i neophodno) ako bi ste redirektovali web zahteve na portu 80 sa Vašeg vremenskog servera na oficijelnu web stranicu projekta na https://www.ntppool.org. Ako koristite Apache, to možete uraditi sa :

  <VirtualHost *:80>
    ServerName pool.ntp.org
    ServerAlias *.pool.ntp.org *.ntppool.org
    Redirect permanent / https://www.ntppool.org/
  </VirtualHost>

Ponavljam, to je samo ako već svakako koristite web server. Officijelni projekat web stranice će uvek biti predstavljen sa 'www' na početku - ali ponekad su ljudi lenji i samo kucaju pool.ntp.org pa se iznenade kad dobiju slučajnu web stranicu.

Jednom dodat u pool, server je konstantno nadgledan za dostupnost i preciznost. Vi možete gledati performanse Vašeg servera koristeći web frontend ili menadžment stranicu.