pool.ntp.org


Jak używać pool.ntp.org?

Jeśli chcesz tylko zsynchronizować do sieci zegary na swoich komputerach, plik konfiguracyjny dla programu ntpd (z dystrybucji ntp.org) jest bardzo prosty i taki sam dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych (Linux, Windows i nawet bardziej egzotyczne systemy):

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server 3.pool.ntp.org

Nazwy 0, 1, 2 i 3.pool.ntp.org odnoszą się do losoych serwerów, które się zmieniają każdą godzinę. Upewnij się, że czas zegara na Twoim komputerze jest ustawiony rozsądnie (co najwyżej kilka minut odchylenia od 'prawdziwego' czasu) - możesz użyć komendy ntpdate pool.ntp.org lub ustawić czas komendą date używając czasu z zegarka mechanicznego. Uruchom ntpd, i po jakimś czasu (to może trwać długo, nawet do pół godziny) komenda ntpq -pn powinna zwrócić coś takiego:

$ ntpq -pn
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+81.6.42.224   193.5.216.14   2 u  68 1024 377 158.995  51.220 50.287
*217.162.232.173 130.149.17.8   2 u 191 1024 176  79.245  3.589 27.454
-129.132.57.95  131.188.3.222  3 u 766 1024 377  22.302  -2.928  0.508

Adres IP będzie inny, ponieważ przydzielono Tobie losowe serwery czasu. Jedna z linijek musi zaczynać się gwiazdką (*), ponieważ to oznacza że Twój komputer otrzymuje czas z internety - już nigdy tym nie będziesz się przejmować!

Zapytanie do pool.ntp.org (lub 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, i tak dalej) zazwyczaj zwróci adresy IP serwerów w Twoim kraju lub z najbliższej okolicy. Dla większości użytkowników to jest najlepszy wybór.

Możesz także użyć strefę czasową (Na przykład Europa, Ameryka Północna, Oceania lub Azja.pool.ntp.org) albo strefę krajową (na przykład ch.pool.ntp.org dla Szwajcarii) - i w tych przypadkach też możesz użyć prefiksów 0, 1 lub 2, przykładowo 0.ch.pool.ntp.org. Pamiętaj jednak, że strefa może nie istnieć dla Twojego kraju, lub może zawierać jedynie jeden albo dwa serwery czasu.

Jeśli używasz niedawną wersję Windows, możesz użyć klienta ntp wbudowanego w systemu. Wprowadź jako administrator

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org"

na linii komend. To powinno działać dla Windows 2003 oraz nowszych wersji. Jeśli używasz starszej wersji windows możesz spróbować

net time /setsntp:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org"

To samo możesz osiągnąć klikając prawym przyciskiem myszy, jako administrator, na pasek zadań, wybierając 'Ustaw datę/godzinę' i wprowadzając nazwę serwera w zakładce 'Czas internetowy' ('Internet time' po angielsku).

Firma Meinberg stworzyła wersję demona ntp dla Windows.

Jeśli Twój system Windows jest częścią domeny, być może nie będzie można niezaleźnie uaktualnić czasy komputera. W celu uzyskania więcej informacji na temat ustawień czasu w systemie Windows, zobacz How Windows Time Service Works (po angielsku).

Dodatkowe uwagi

Zastanów się, czy pula NTP jest odpowiednia dla Twojej sytuacji. Jeśli Twój biznes, organizacja lub życie zależą od dostępu do poprawenego czasu lub mogą zostać poszkodowane przez zły czas, uzyskiwanie czasu 'z internetu' nie jest dobrym rozwiązaniem. Pula NTP jest zazwyczaj wyskoiej jakości, ale jest usługą dostarczaną przez ochotników. Skontaktuj się ze swoim zapleczem technicznym aby skonfigurować lokalną i bezawaryjną usługę odpowiednią dla Twoich potrzeb. Zobacz także warunki naszej usługi.

Polecamy serwery czasu od firmy Meinberg, ale można także kupić serwery czasu od firm End Run, Spectracom oraz wielu innych.

Jeśli masz stały adres IP address i rozsądne połączenie internetowe (przepustowość nie jest taka ważna, ale powinna być stabilne i nie przeciążone), rozważ udostępnienie swojego serwera na potrzeby puli serwerów. Koszt jest niewielki, poniżej kilkaset bajtów ruchu sieciowego na sekundę, ale w ten sposób wspierasz projekt i pomagasz puli serwerów przetrwać. Przejdź do strony na temat dołączania do puli.

Jeśli Twój dostawca internetu posiada serwer czasy, lub jeśli znasz dobry serwer czasu blisko Ciebie, nie używaj tej puli - prawdopodobnie otrzymasz lepszy czas i zużyjesz mniej zasobów sieciowych. Jeśli znasz tylko jeden serwer czasu niedaleko Ciebie, możesz oczywiście go połączyć z dwoma z puli pool.ntp.org.

Czasami (choć rzadko) ten sam serwer czasu zostaje przydzielony dwukrotnie - uruchomienie serwera ntp zazwyczaj rozwiązuje ten problem. Jeśli używasz strefy krajowej, przyczyną może być mała liczba serwerów w danym kraju. W tym przypadku strefa kontynentalna będzie lepszym wyborem. Przejrzyj strefy aby ocenić ile serwerów jest dostępnych w każdej strefie.

Bądź przyjazny. Wiele serwerów jest udostępnianych dobrowlnie przez ochotników, i większość serwerów czasu są w pierwszej kolejności serwerami plików, poczty lub stron. Więc nie używaj więcej niż czterech serwerów czasu w swoich ustawieniach, i nie wygłupiaj się z ustawieniami burst i minpoll - spowoduje to jedynie dodatkowe obciążenie serwerów.

Upewnij się, że skonfigurowana strefa czasowa na Twoim komputerze jest poprawna. Program ntpd nie zmienia strefy czasowej, i wewnętrznie używa UTC.

Jeśli synchronizujesz sięc do puli pool.ntp.org, ustaw jedną ze swoich maszyn jako serwer czasu i synchronizuj wszystkie pozostałe komputery do niego. Taka konfiguracja wymaga więcej czytania i pracy, ale nie jest trudna (zawsze można zajrzeć do grupy comp.protocols.time.ntp.)

Na koniec, dziekuję wszystkim którzy podarowali swój czas i serwery dla puli.