pool.ntp.org


NTP Pool Forums

Discourse forum

forum_description community.ntppool.org

News site

news_description
NTP Pool News | Atom feed | arkiv

Diskusjonsliste

Tenaradministatorar (og gjerne brukarar) som ynskjer å involvere seg meir i prosjektet kan abonnere til denne diskusjonslista.
Generelle diskusjonar om NTP bør takast på comp.protocols.time.ntp Usenet-nyhendegruppa (og på Google Groups).
timekeepers | abonner | arkiv

Development

Meir tekniske (og helst sett løysingsorienterte) diskusjonar om aktuell utvikling innanprosjektkoden og GeoDNS skjer på timekeepers-dev diskusjonslista.
Discourse development forum