pool.ntp.org


Attende til framsida

192.26.105.26 / time1.nullroute.fi

Account: Nullroute ry (#wtbhpf)
Soner: @ europe fi
This server is scheduled for deletion on February 10, 2024.

Gjeldane poengsum: -100.0 (berre tenarar med ein poengsum høgare enn 10 blir nytta i pulja)

History

In the graph above the green, orange and red dots are offsets (in milliseconds, using the left axis).
The blue or red (bigger) dots are the calculated scores (using the right axis).

Client distribution


The units are in permyriad (‱, 1/10000). "100" equals one percent of DNS queries from the specified country.

The countries are ordered by number of DNS queries answered with the server IP from this country. The second number is the servers permyriad of the overall "netspeed" for countries configured for the server.

# 53153, CSV-logg Kva tyder grafane?

Poeng-grafen

Eitt par gonger iløpet av ein time sjekkar systemet tidsdifferansen mellom din tenar og lokal tid i pulja. Poeng blir trekt frå om serveren ikkje svarar eller om tids-differansen er større enn 100ms (målt frå monitoreringssystem). Til større differansen er, blir fleire poeng trekt frå.

Grafen er berre meint som eit verktøy for å visualisere trendar. For nærare informasjon om kva monitoreringssystemet har samla inn, kan du trykkje på CSV-lenkja.

Offset-grafen

Grovt sett fungerar monitoreringssystemet som einSNTP (RFC 2030) klient, slik at det ikkje like lett blir påverka av tilfeldige nettverksforsinkelsar, slik som det normale monitoreringssystemet på ntpd.

Monitoreringssystemet kan ha ein unøyaktigheit på 10ms eller meir.

gå opp