pool.ntp.org


Åter till startsidan

94.198.159.10 / ntp1.time.nl

Ej aktiv i poolen, endast uppföljning
Account: marco.davids@sidn.nl (#1envh99)
Zoner: europe nl  ✓

Nuvarande poäng: 18.7 (endast servrar med en poäng på minst 10 används i poolen)

History

In the graph above the green, orange and red dots are offsets (in milliseconds, using the left axis).
The blue or red (bigger) dots are the calculated scores (using the right axis).

Client distribution


The units are in permyriad (‱, 1/10000). "100" equals one percent of DNS queries from the specified country.

The countries are ordered by number of DNS queries answered with the server IP from this country. The second number is the servers permyriad of the overall "netspeed" for countries configured for the server.

# 46704, Logg i CSV-format Vad betyder graferna?

Poängkurvan

Ett par gånger i timmen hämtar pool-systemet tiden från din server och jämför med lokal tid. Poängavdrag görs när en server inte är tillgänglig eller när den går mer än 100ms fel (grovt mätt gentemot driftsystemets klocka). För större tidsavvikelse blir poängavdraget större.

När poängen minskar, anger bakgrundsfärgen i övre delen hur omfattande "driftstoppet" är. Färgen varierar från blått (minimal avvikelse) via gult och orange till rött (servern ligger flera sekunder fel eller svarar inte). Beroende på hur diagrammet förändras över tiden kan du inte direkt utifrån färgkoderna tolka vad som har hänt. Det är mer tänkt som ett verktyg för att visa trender. För detaljerad information om vad uppföljningssystemet funnit, kan du klicka på länken för CSV.

Avvikelsegrafen

Uppföljningssystemet fungerar ungefär som en SNTP (RFC 2030) klient, så det har större risk att drabbas av fördröjningar mellan servern och uppföljningssystemet än vad en vanlig ntpd klient har. Därför: Ta inte så hårt på enstaka stora avvikelser, och se inte siffrorna om avvikelser som några exakta mätvärden.

upp ett steg