pool.ntp.org


Nazad na početnu stranicu

216.232.132.102 / wyman.couch.ca

Account: ntppool2019@couch.ca (#ged71j)
Zone: @ ca north-america  ✓

Trenutni rezultat: 20.0 (samo serveri sa rezultatom većim od 10 se koriste u pool-u)

History

In the graph above the green, orange and red dots are offsets (in milliseconds, using the left axis).
The blue or red (bigger) dots are the calculated scores (using the right axis).

Client distribution


The units are in permyriad (‱, 1/10000). "100" equals one percent of DNS queries from the specified country.

The countries are ordered by number of DNS queries answered with the server IP from this country. The second number is the servers permyriad of the overall "netspeed" for countries configured for the server.

# 50106, CSV dnevnik Šta grafici pretstavljaju?

Grafikon bodovanja

Nekoliko puta na sat pool sistem proverava vreme sa Vašeg servera i poredi ga sa lokalnim vremenom. Tačke se oduzimaju ako je server nedostupan ili je offset veći od 100ms (mereno od strane sistema za monitoring). Više oduzetih tačaka veći je offset.

Grafik je namenjen kao alat za prikazivanje trenutne situacije. Za više detalja šta je monitoring sistem pronašao možete kliknuti na CSV link.

Offset grafik

Sistem za monitoring radi slično kao SNTP (RFC 2030) klijent, tako da je osetljiv na slučajne latencije između servera i monitoring sistema nego što bi standardni ntpd server trebao da bude.

Monitoring sistem može biti pogrešan od 10ms ili više.

na vrh