pool.ntp.org


Preporuke oko konfigurisanja servera koji se pridružuju u pool

Odeljak za podršku na support.ntp.org ima dosta korisnih informacija.

Ako samo želite da koristite pool ,pogledajte korišćenje pool-a stranicu.

comp.protocols.time.ntp Newsgroup-a je najbolje mesto da dobijete pomoć oko ntpd software-a

Ispod se nalaze informacije od popriličnog značaja ako ćete da se pridružite NTP Pool-u sa Vašim serverom.

Upiti za upravljanje

Nek Vam početna konfiguracija ne dozvoljava upite za upravljanje. Za ntpd će to biti, dodavanje "noquery" opcije početnoj "restrict" liniji, na primer:

restrict default kod limited nomodify notrap nopeer noquery
restrict -6 default kod limited nomodify notrap nopeer noquery

Da bi ste dozvolili komande poput "ntpq -c pe" da rade sa localhost-a možete dodati:

restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1

Podesiti otprilike 5 servera

Za pravilan rad, ntpd treba da komunicira sa najmanje 3 servera ("Čovek sa jednim satom zna tačno vreme. A čovek sa dva sata nikad nije siguran").

Za servere u pool-u preporučujemo ne manje od 4 i ne više od 7 servera.

Nemojte koristiti *.pool.ntp.org servere

Ironično je ubedjivati se da je pool servis najbolji što može, ne biste trebali da koristite *.pool.ntp.org aliase u svojoj konfiguraciji ako čete taj server pridružiti istom.

Za robusnost pool-a je zdravije ako će svi pool operatori "ručno odabrati" dobar lokalni vremenski server. For the robustness of the pool it's healthier if all pool operators "hand pick" good local (network wise) time servers. NTP.org wiki ima listu javnih servera .

Koristite standardni ntpd

Mi smo svi za raznovrsan softver, ali značajan procenat "nešto ne radi" pitanja dolaze zbog sofvera koji je drugačiji od ntpd.

Možete koristiti pool sa bilokojim programom koji komunicira preko NTP, ali ako ćete se pridružiti pool-u onda preporučujemo da koristite ntpd.

Nemojte koristiti drajver za LOKALNI časovnik

Serveri u NTP Pool-u ne bi smeli da imaju LOKALNE časovnike podešene.